Program

DZIEŃ PIERWSZY
20.04.2018  r., PIĄTEK


9.00 – 10.00
Rejestracja Uczestników

10.00 – 10.30
Rozpoczęcie I FORUM PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Włodzimierz Paszyński
Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Grażyna Rybczyńska
Dyrektor Poradni MOP

Michał Stelmański
Prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

10.30 – 11.15
„Zabawa i płynna rzeczywistość. 47 lat po.”
wykład Cezarego Żechowskiego

11.15 – 12.00
„Zmieniająca się młodzież w zmieniającym się świecie – szkice o  wpływie kontekstu na okres adolescencji”
wykład Krzysztofa Szwajcy

12.00 – 12.30
Przerwa Kawowa

12.30 – 14.00
Panel socjologiczny: „Młodzi a nowe technologie. Relacje społeczne i funkcjonowanie psychiczne w dobie Internetu”
Aleksandra Denst – Sadura, Anna Cieplak, Mateusz Halawa

14.00 – 15.00
Obiad

15.00 – 16.30
Sesje warsztatowe
Równoległe sesje warsztatowe, tematyka do wyboru przez uczestników

16.30 – 16.50
Przerwa kawowa

16.50 – 18.20
Sesje warsztatowe
Równoległe sesje warsztatowe, tematyka do wyboru przez uczestników

18.20 – 18.30
Podsumowanie pierwszego dnia FORUM


DZIEŃ DRUGI

21.04.2018 r., SOBOTA


10.00  – 10.40
„Rodzinna grupa – o użyteczności klinicznej pewnych obserwacji”
wykład Ewy Bąk

10.40 – 11.20
„Grupa terapeutyczna dla młodzieży – ogniwo przywracające do relacji „twarzą w twarz””
wykład Anny Zegarek

11.20 – 12.00
„Znaczenie wsparcia dla psychoterapeutów pacjentów-adolescentów w placówkach
wykład Joanny Skowrońskiej

12.00 – 12.30
Przerwa kawowa

12.30 – 14.00
Panel specjalistów: „Nastolatek z doświadczeniem kryzysu w perspektywie różnych instytucji”
w panelu wezmą udział specjaliści różnych dziedzin pracujący z młodzieżą w warszawskich instytucjach

14.00 – 15.00
Obiad

15.00 – 16.30
Sesje warsztatowe
Równoległe sesje warsztatowe, tematyka do wyboru przez uczestników

16.30 – 17.00
Zakończenie I FORUM PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY