O Forum

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w I FORUM PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY, które odbędzie się w dniach 20 -21 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Organizatorami Forum są dwie instytucje zajmujące się pomaganiem młodzieży:
Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”
oraz
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Celem I FORUM PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY jest wymiana i integracja wiedzy oraz doświadczeń
w dziedzinie pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej,
nowych technologii, rodzinnej, szkolnej oraz wewnątrzpsychicznej adolescentów.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w prelekcjach, panelach dyskusyjnych oraz specjalistycznych
warsztatach. Zapraszamy również do wspólnego poszukiwania nowych sposobów diagnozy i pracy
z młodzieżą w zmieniającym się świecie.

Proponowane przez nas zagadnienia I FORUM PSYCHOTRAPII MŁODZIEŻY, to:

  • Jaki wpływ ma rewolucja technologiczna na procesy separacji i indywiduacji młodzieży?
  • Czy Internet to nowe podwórko, nowy obiekt czy nowy autorytet w okresie dorastania?
  • Jaka jest sytuacja młodzieży w kontekście obecnej struktury rodziny i systemu edukacji?
  • W jaki sposób zachodzące procesy społeczno – technologiczne znajdują odzwierciedlenie
    w procesach terapeutycznych?
  • Jakie zachodzą zmiany w zjawisku psychoterapii grupowej młodzieży?
  • Jak rozumieć i uwzględniać w swojej pracy nieświadome procesy zachodzące w instytucjach
    zajmujących się pomaganiem?

W gronie prelegentów znaleźli się uznani psychiatrzy, psychoterapeuci i superwizorzy . Praktycy
z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą przedstawią Państwu w trakcie trwania warsztatów autorskie
modele i style pracy psychoterapeutycznej uwzględniające interesujące nas zagadnienia.

Idea, która przyświecała nam w tworzeniu koncepcji FORUM powstała z potrzeby spotkania
praktyków zajmujących się szeroko pojętą pomocą dla młodzieży: psychoterapią, socjoterapią,
leczeniem oraz edukacją młodzieży w sytuacji intensywnej zmiany kulturowej, technologicznej
i systemowej.

Mamy nadzieję na dialog, dyskusję, szukanie odpowiedzi, współpracę różnych środowisk, budowanie
sieci współpracy i wsparcia pomiędzy instytucjami, ale przede wszystkim na wspólne,
wielokontekstowe stawianie pytań i refleksję.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego