Kontakt

Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”

Ul. Boryszewska 4, 00-780 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawie FORUM: Grażyna Rybczyńska


Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. Z o. o.

Zagórze k/Warszawy

05-462 Wiązowna


Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Forum wszystkich informacji udzielamy mailowo

pod adresem:

fpmwarszawa@gmail.com


I FORUM PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

odbędzie się w budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń

ul. Stara 4 w Warszawie.

Uczestnictwo w FORUM jest nieodpłatne.